top of page

Referendum 1994

De vraag naar de toekomst van het verkeer door het plantsoen wordt in deze jaren weer actueel. Er volgen jaren van onderhandeling en discussie en die leidden in 1993 tot een proefafsluiting van een jaar gevolgd door een gemeentelijk referendum. De proef met de afsluiting werd gemarkeerd met een tweetal historische stoomwalsen aan het begin en het eind van het afgesloten gedeelte van het plantsoen (van Plantsoenbrug tot Moesstraat).

De (proef)afsluiting foto: Ana Buren

Op 5 oktober 1994 werd een referendum gehouden over de afsluiting van het park.

Het gemeentebestuur, dat voorstander was van afsluiting, haalde een nipte overwinning. Van tevoren was afgesproken dat de uitslag alleen geldig zou zijn als tenminste 21 procent van de kiezers zou deelnemen. Het opkomstpercentage bedroeg uiteindelijk ruim voldoende, 30,9%. De uitslag bleef tot het laatst toe buitengewoon spannend. Uiteindelijk stemden een kleine meerderheid vóór afsluiting. (22.147 mensen voor, 21.403 tegen). Tegenstemmers waren met name winkeliers die verwachtten dat ze door de afsluiting minder klanten zouden krijgen en bewoners van enkele straten in de buurt van het Noorderplantsoen (ze verwachtten dat de verkeersdrukte in die straten enorm zou toenemen). Een aantal stembureaus waren in bejaardentehuizen. Daar werd gericht gelobbyd door de tegenstanders van afsluiting met als argument dat door de afsluiting het plantsoen onbereikbaar voor ouderen en erg onveilig zou worden.

Folder gemeente met aankondiging en informatie referendum


bottom of page