top of page

Adviezen

Het Noorderplantsoen biedt elk jaar weer opnieuw onderdak aan enkele grote evenementen, zoals het culturele festival 'Noorderzon' en de sportevenementen 'Nacht van Groningen' en de 'Plantsoenloop'.

 

Overal in de stad vinden grote en kleinere evenementen plaats zoals op de evenementenkalender is te zien maar voor twaalf belangrijke evenementenlocaties, zoals het Noorderplantsoen, is een eigen locatieprofiel beschreven. Hierin staan de richtlijnen voor het gebruik van het Noorderplantsoen tijdens een festival.

 

De Parkcommissie Noorderplantsoen adviseert de burgemeester bij het verlenen van vergunningen voor evenementen in het Noorderplantsoen.

 

De parkcommissie baseert haar adviezen op:

- Integraal beheerplan van Copijn

- Schouwrapportages

- Eigen waarnemingen en foto's

 

Hoe komt een advies tot stand

De Parkcommissie voorziet de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies.

Gevraagd als er een vergunning wordt aangevraagd voor een groot evenement in het Plantsoen, ongevraagd als daar een reden of aanleiding voor is, zoals; iedereen die een evenement wil organiseren moet bij de gemeente een vergunning aanvragen voor het uitvoeren van dat plan.

Evenementen

Beheer en Gebruik

bottom of page