top of page

Adviezen

Het Noorderplantsoen biedt elk jaar weer opnieuw onderdak aan enkele grote evenementen, zoals het culturele festival 'Noorderzon', de Culinaire Verleiding en de 'Plantsoenloop'.

 

Overal in de stad vinden grote en kleinere evenementen plaats zoals op de evenementenkalender is te zien, maar voor twaalf belangrijke evenementenlocaties, zoals het Noorderplantsoen, is een eigen locatieprofiel beschreven. Hierin staan de richtlijnen voor het gebruik van het Noorderplantsoen tijdens een festival. Onder het kopje ‘informatie’ vindt deze richtlijnen.

 

De Parkcommissie Noorderplantsoen adviseert de burgemeester bij het verlenen van vergunningen voor de grotere evenementen in het Noorderplantsoen.

 

De parkcommissie baseert haar adviezen op:

- De door de gemeenteraad vastgestelde richtlijnen,

- Schouwrapportages en eigen waarnemingen. 

 

Hoe komt een advies tot stand

De Parkcommissie voorziet de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies.

Gevraagd als er een vergunning wordt aangevraagd voor een groot evenement in het Plantsoen, ongevraagd als daar een reden of aanleiding voor is, zoals bij overlastsituaties. Onze adviezen zijn openbaar en elders op deze site in te zien.

Beheer en Gebruik

bottom of page