top of page

Opdracht

Het Noorderplantsoen anno 2017, bijna hartje Stad, is soms een oase van rust en soms bruist het er van de activiteiten. Met name de laatste tien jaar weten steeds meer Groningers -en bezoekers van ver daar buiten- hun weg naar het park te vinden. En daarmee neemt ook de druk op het park toe. Al in 1996 besloot het college van burgemeester en wethouders om een adviescommissie in te stellen van omwonenden en andere belangengroepen die -samen met ambtenaren- over het gebruik, beheer en onderhoud van het plantsoen advies zouden kunnen geven. In het begin ging dat advies voornamelijk over de (her)inrichting, later ook over evenementen in het park, nu heeft de Parkcommissie Noorderplantsoen een veel bredere opdracht. Dat is ook onvermijdelijk met het toenemen van kleine en grote activiteiten waarbij sociale media een belangrijke (aanzuigende) rol spelen. De kerntaken blijven; adviseren over groot onderhoud en ingrijpende wijzigingen, samen met grote evenementen. Maar ook kleineren evenementen, herplanting en eigenlijk alles wat zich in en om het plantsoen afspeelt, wordt besproken in onze commissie. In de praktijk betekent dit dat de Parkcommissie ook informeel betrokken wordt bij allerlei vraagstukken die het park betreffen. Ook ‘ongevraagd’ kan de Parkcommissie de gemeente van advies dienen.

 

Wat betekent dit voor de omwonenden?

Zoals ik hierboven schets wordt er veel en regelmatig in de commissie besproken, maar de resultaten daarvan zijn altijd adviezen aan het college. Deze adviezen komen niet in de plaats van formele inspraakmogelijkheden die het college organiseert en waar u zelf aan deel kunt nemen. Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen etc. dan kunt u de parkcommissie bereiken via uw vertegenwoordiger van de buurtvereniging (zie elders op deze site) of via het contactformulier. Klachten over bijvoorbeeld geluidsoverlast en dergelijke, moet u melden op de gebruikelijk wijze: Zie daarvoor Meldstad.

 

Rob van Vliet,

Voorzitter Parkcommissie Noorderplantsoen.

Doelen

Deze website is in ontwikkeling. Bezoek ons regelmatig voor nieuwe items over het Noorderplantsoen.

bottom of page