top of page

Opdracht

Opdracht Parkcommissie,
Het Noorderplantsoen anno 2023, bijna hartje Stad, is soms een oase van rust en soms bruist het er van de activiteiten. Met name de laatste decennia weten steeds meer Groningers hun weg naar het park te vinden. En daarmee neemt ook de druk op het park toe. Al in 1996 besloot het college van burgemeester en wethouders om een adviescommissie in te stellen van omwonenden en andere belangengroepen die -samen met ambtenaren- over het gebruik, beheer en onderhoud van het plantsoen advies zouden kunnen geven: de Parkcommissie Noorderplantsoen.

In het begin ging dat advies voornamelijk over de (her)inrichting, later ook over evenementen in het park, nu heeft de Parkcommissie Noorderplantsoen een veel bredere opdracht. Dat is ook onvermijdelijk met het toenemen van het bezoek aan het plantsoen. Op mooie zomerse dagen heeft het plantsoen veel van een festivalterrein, echter zonder de bijbehorende voorzieningen. Dat legt een zware druk op het monumentale park. En het vraagt veel van de gemeente: beheer, onderhoud, vuil ophalen.

De kerntaken van de Parkcommissie zijn het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het gemeentebestuur over groot onderhoud, over ingrijpende wijzigingen, over het tegengaan van overlast en over de organisatie van grote evenementen. Maar ook kleineren evenementen, herplanting en eigenlijk alles wat zich in en om het plantsoen afspeelt, wordt besproken in onze commissie. In de praktijk betekent dit dat de Parkcommissie ook informeel betrokken wordt bij allerlei vraagstukken die het park betreffen.

 

Wat betekent dit voor gebruikers en aanwonenden?

Zoals ik hierboven schets, wordt er veel in de commissie besproken, maar de resultaten daarvan zijn altijd adviezen aan het college. Deze adviezen komen niet in de plaats van formele inspraakmogelijkheden die het college organiseert en waar iedere bewoner en gebruiker zelf aan deel kan nemen.

Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen etc. dan kunt u de parkcommissie bereiken via uw vertegenwoordiger van de buurtvereniging (zie elders op deze site) of via het contactformulier. Klachten over bijvoorbeeld afval, geluid en dergelijke, moet u melden via https://meldingen.groningen.nl

 

Rob van Vliet,

Voorzitter Parkcommissie Noorderplantsoen.

Doelen

Deze website is in ontwikkeling. Bezoek ons regelmatig voor nieuwe items over het Noorderplantsoen.

bottom of page