top of page

Commissieleden

De parkcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de aangrenzende buurten van het Noorderplantsoen. De Noorderplantsoenbuurt, de Oranjebuurt en HortusEbbinge-buurt. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Rob van Vliet is onafhankelijk voorzitter

Donna Sleurink is secretaris van de Parkcommissie

Ans Meiners is lid en vertegenwoordigt de Noorderplantsoenbuurt / ansmeiners@gmail.com

Léon Dirrix is lid en vertegenwoordigt de Noorderplantsoenbuurt / leondirrix@gmail.com

Arthur Scheper is lid en vertegenwoordigt de Oranjebuurt / arthur.scheper@xs4all.nl

Elbrich Deams is lid en vertegenwoordigt de HortusEbbingebuurt / elbrich77@hotmail.com

bottom of page