top of page

In gedeelten

Het plantsoen is in gedeelten ontworpen door meerdere ontwerpers. Eerst kwam het middengedeelte tussen de Nieuwe Boteringestraat en de Grote Kruisstraat door B. Brouwer en J.G. van Beusekom (1879) Daarna kwam het beplantingsplan uit 1881 van H. Copijn uit Utrecht voor het gedeelte tussen de Grote Kruisstraat en het Reitdiep. Het gedeelte tussen Moesstraat en Ebbingestraat werd in 1881 ontworpen door P.H. van Harreveld

De fonteinvijver, ontworpen door directeur Gemeentewerken J.A. Mulock Houwer (hij ontwierp ook de muziekkoepel) kwam in 1912 en de speelweiden zijn rond 1920 aangelegd, ten tijde van de bouw van de Oranjewijk.

Kaartje uit brochure van Copijn

Zichtbare overblijfselen van de vestingwerken zijn de wal langs de Noorderbinnensingel tussen de Grote Leliestraat en de Grote Kruisstraat, de vormen van de vijvers (vooral langs de Grachtstraat) en de sortie. Dit was een doorgang door de hoofdwal ter hoogte van de Grote Rozenstraat. Deze doorgang liep dus ooit onder de hele wal door, maar is nu nog maar aan een kant zichtbaar. Het poortje kreeg de naam ‘Sikkenspoortje’ omdat het in de 19e eeuw door verffabrikant Sikkens werd gebruikt als lakstokerij.

Vanwege de resten van de vestingwerken is het gehele plantsoen in 1971 aangewezen als Rijksmonument. https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monuments/18747?MonumentId=18747

Noorderplantsoen, met Grote Berg gezien vanaf Grachtstraatvijver, ca. 1890

Noorderplantsoen, gezicht op gracht, op achtergrond molen aan Reitdiep, voor de aanleg ca. 1880

Aanleg plantsoen

De totale oppervlakte van het plantsoen werd uiteindelijk 20 ha. Het plantsoen is aangelegd in de Engelse landschapsstijl, een richting in de landschapsarchitectuur die door de Duitse landschapsarchitect J. G. Michaël in ons land is geïntroduceerd.


bottom of page