top of page

WOII en daarna: verkeer

In de laatste dagen van de tweede Wereldoorlog is verbitterd gevochten in Groningen. Ook het plantsoen bleef niet gespaard. In het zuidelijk deel werden loopgraven gegraven. In de buurt van de Kijk in ’t Jatstraat verborgen Duitse sluipschutters zich in de bomen. Canadese soldaten zetten met vlammenwerpers de bomen in brand om ze eruit te krijgen. Een aantal Duitsers verborgen zich in de (toen nog aanwezige) kelder onder de muziekkoepel en werden pas dagen later ontdekt.

Kamp Canadese militairen

Meer weten over de oorlogsjaren in Groningen? klik hier.

Na de oorlog werd de schade snel hersteld.

Met de toename van het gemotoriseerde verkeer veranderde de centrale weg in het park geleidelijk in een doorgaande autoroute; er werd zelfs op de grasvelden geparkeerd. Afsluiting van het park voor auto's werd voor het eerst al in 1955 genoemd. Toch nam het Verkeerscirculatieplan van 1968 de Boteringe-, Kruis- en Leliesingel nog op als onderdeel van de verkeersring rond de binnenstad. In 1974 werd dit verkeersplan vervangen door een totaal andere visie. De voorgestelde gedeeltelijke afsluiting voor auto's, bleef echter lang op zich wachten.

Leliesingel met verkeer


bottom of page