top of page

‘The Wheel Thing’

In 1994 presenteerde de gemeente een plan voor een futuristisch 13 meter hoog theaterdak; een grote UFO-vormige dakconstructie van aluminium en roestvrij staal op de speelweide ten behoeve van podiumactiviteiten en filmvoorstellingen. Discussies over dit als tijdelijk gepresenteerde project liepen hoog op. Tegenstanders vreesden dat het gemeentebestuur vooruit liep op de discussie over de functie en de herinrichting van het park, bovendien vermoedden ze dat het tijdelijke dak, wanneer het er eenmaal stond, blijvend zou worden. De hoge kosten voor het fundament van dit grote (tijdelijke) bouwwerk versterkten deze vermoedens.

De discussies gingen gepaard met stevige conflicten tussen de organisatoren van culturele manifestaties, omwonenden en natuur- & milieuorganisaties, die gezamenlijk de gemeente als plannenmaker, beheerder en vergunningverlener bestookten. Ook van hogerhand kwam kritiek. De inspectie van het ministerie van VROM uitte twijfels over het gebruik van een tijdelijke vergunning voor dit bouwwerk.

Na een verspreking van de wethouder, die stelde dat ‘de mensen er wel aan zouden wennen als het dak er eenmaal staat’ en een 60-tal bezwaarschriften werd dit project afgeblazen.

DVHN 19-01-1995


bottom of page