top of page

Evenementen, Noorderzon

In 1991 werd het eerste kleine culturele festival Noorderzon in het plantsoen gehouden. De eerste 2 jaar werd het festival georganiseerd op het speelveld. Voor de programmering was er een samenwerking met het landelijke festival De Parade. In 1993 gaat Noorderzon op eigen kracht verder.

Na enkele jaren willen ze hun vleugels uitslaan. In 1995 schrijven ze in hun programma: Het nieuwe is, dat we dit jaar gekozen hebben voor vele andere locaties, dan u wellicht gewend bent. Het centrale deel van het festival ligt nu rond de muziekkoepel en niet meer rond het speelveld.

Ondertussen kwam er ook kritiek. Noorderzon zorgde in toenemende mate voor geluidshinder en ook de schade in het park nam onrustbarend toe. De gemeente vraagt in 1995 advies aan adviesbureau Copijn over de inpassing van het snelgroeiende festival in het park.

Op 14 juli, (vlak voor de start van Noorderzon) komt het rapport van Copijn: ‘Rapportage localisering attracties festival Noorderzon in Noorderplantsoen’. Copijn adviseert verschillende door Noorderzon gevraagde locaties niet te gebruiken omdat die te kwetsbaar zijn. Ook bevat dit rapport een lijst met maatregelen om schade aan het park te voorkomen. Veel van deze maatregelen staan ook nu nog in de vergunningvoorwaarden.

Het rapport van Copijn kwam op een bijzonder laat tijdstip. Het programmakrantje van Noorderzon van dat jaar was al gedrukt. Door het advies van Copijn moet Noorderzon een aantal speellocaties verplaatsen. Striptekenaar Frans Le Roux moet versneld aan de bak om de festivalplattegrond te wijzigen. Er verschijnt een aparte bijlage met een plattegrond die flink afwijkt van die in het al eerder gedrukte krantje.

Noorderzon 1995 (zoek de verschillen…)

Noorderzon startte in deze eerste jaren met zeer spectaculaire openingsvoorstellingen die ook heel veel publiek trokken. In 1998 trok alleen de openingsvoorstelling al 19.000 bezoekers (in een paar uur). Dat massale karakter en ook het gebruik van grote machines en veel vuurwerk deden de wenkbrauwen regelmatig fronsen. Na een aantal jaren werden deze spectaculaire openingen afgeschaft. Het organiseren ervan was ingewikkeld en het werd te kostbaar.

Ondertussen groeide het bezoekersaantal van Noorderzon flink door. In 1995 trok het 62.000 bezoekers, nu 150.000. In 1995 vroeg men vergunning voor één generator, nu zijn dat er 7.


bottom of page