top of page

Meer evenementen.. Kunstmanifestatie

De discussies over evenementen in het park gaan tot dan toe voornamelijk over Noorderzon Maar ook andere evenementen dienen zich aan. Een voorbeeld is de kunstmanifestatie ’10 in het groen, 20 onder dak’ die in juni/juli 2000 werd gehouden. Het CBK nodigde tien landelijke conceptuele kunstenaars uit om in het plantsoen op een door hemzelf te kiezen plek een kunstwerk te maken. Die kunstwerken zouden iets moeten zeggen over die plek of over het gebruik van het park.

Toen de voorstellen van de kunstenaars bekend werden, reageerde de parkcommissie kritisch. Sommige plekken leken niet geschikt, andere voorstellen zouden mogelijk grote schade kunnen veroorzaken. Het resultaat: één kunstwerk mocht definitief niet in het park, over een ander ontstond een verhitte discussie, maar deze werd wel toegestaan.

Lenin

We hebben het dan over de plaatsing van een enorm bronzen beeld van Lenin op het grasveld tegenover de Grote Leliestraat. Deze plaats leek de kunstenaar bij uitstek geschikt voor dit beeld. Helaas had Copijn enkele jaren daarvoor geadviseerd om daar geen festivalactiveiten toe te staan. Het veldje is bij natuurliefhebbers landelijk bekend vanwege de bijzondere stinsenplanten (bosgeelster) en is ook door de holle vorm kwetsbaar.

Het beeld is 9 meter hoog en weegt 17 ton. Er moet een fundering van stelconplaten onder, 25m2 van het veld moet 1/2 meter diep uitgegraven worden. Er zijn twee grote kranen op het veld nodig om het op zijn plaats te krijgen. De parkcie vreest onherstelbare schade, maar de kunst moest voorgaan.

Op het laatste moment ontwerpen ambtenaren van Openbare Werken een fundering die de meeste schade kan voorkomen. De deskundigen werden echter door de kunstenaar en de organisatoren totaal buitenspel gezet.

Het beeld zou verder omgeven worden door 30 ton op het veld gestorte aardappelen. Het was de bedoeling dat mensen deze tegen het beeld konden gooien. Ook dat leek de parkcie geen goed idee. Inderdaad bleek al snel dat ze ook naar fietsers werden gegooid. Bovendien begon, zoals verwacht, de zaak al snel te rotten. Toen na 3 week de stank bij de plantsoenbrug al te ruiken was, werden ze weer opgeruimd.

De discussies over dit project kregen ook in de landelijke pers veel aandacht. Kunstorganisatoren zagen dat als een groot succes. Natuurorganisaties bleven met een kater achter. De omvang van de schade aan het veld bleek veel groter als verwacht.


bottom of page