top of page

Giro d’Italia

Ook de proloog van de Giro d’Italia in Groningen op 11 mei 2002 was een groot evenement waar de parkcommissie zich over moest buigen. De route van de wielrenners in Groningen gaat ook door het Noorderplantsoen en er zijn plannen voor grote tribunes, grote schermen en duizenden bezoekers. Nu stuit dit mega-evenement met grote internationale uitstraling op het nog maar kort daarvoor genomen besluit dat grootschalige evenementen in het broedseizoen niet worden toegestaan. Het conflict dreigt hoog op te lopen vanwege de enorme belangen; de wethouder beroept zich zelfs op 'hogere machten die werken aan de ronde van Italië'....

Na een flinke briefwisseling tussen parkcommissie, andere betrokkenen en gemeentebestuur blijken de grote plannen, althans voor wat het plantsoen betreft steeds kleiner te worden en uiteindelijk niet door te gaan. De fietsers snellen in alle rust door het plantsoen, toegejuicht door een betrekkelijk gering aantal bezoekers langs de route.

NVHN November 2001


bottom of page