top of page

Nieuw advies

Ondertussen vraagt de gemeente opnieuw advies aan Copijn. De regels voor Noorderzon dateerden uit 1996 en waren voor andere evenementen niet goed toe te passen. Ze wil een advies om niet alleen festivals, maar alle soorten activiteiten in het park te kunnen beoordelen.

Dit advies is gereed in 2001: Copijn: ‘Advies ruimtegebruik Noorderplantsoen’ Dit advies gaat uit van verschillende soorten evenementen. Aantal bezoekers, duur van het evenement, geluid en periode van het jaar spelen een rol bij de beoordeling. Ook kijkt men naar gelijktijdigheid van evenementen. Resultaat is een vijftal kaarten van het plantsoen met daarop aangegeven waar en hoe lang bepaalde activiteiten kunnen plaatsvinden.

Feesten in Balans

In de praktijk bleek dit advies veel te ingewikkeld. Een sterk vereenvoudigde en op een paar punten gewijzigde versie kwam in 2003 in ‘Feesten in Balans’; een evenementennota voor de hele gemeente. Er komt een kaart met locaties waar in het plantsoen grootschalige evenementen worden toegestaan, op basis van de adviezen van fa. Copijn. En een lijst met beschermende maatregelen voor de beplanting en de bomen. Deze kaart en lijst worden (met enige aanvullingen) nu nog steeds gehanteerd.


bottom of page