top of page

Drukker en voller

Na 2003 duurt het een aantal jaren voordat ‘Feesten in Balans’ goed wordt toegepast. Tegelijk gebeurt er rond Noorderzon wel veel.

Generatoren

Noorderzon vraagt steeds meer en zwaardere generatoren. Deze vormen een risico op olielekkages, rook- en stankoverlast en verdichting van de boden door het gewicht en de trillingen. Tijdens de renovatie van het park waren op een aantal plaatsen electriciteitsaansluitingen in het park gemaakt De capaciteit daarvan blijkt al snel onvoldoende. De grote theaterinstallaties en de toegenomen horeca vragen veel meer stroom. De parkcommissie vraagt om een onderzoek naar verhoging van de capaciteit van de electriciteitsvoorziening. Dit blijkt technisch en financieel niet haalbaar. Er zouden nieuwe kabels vanuit de omliggende wijken door het park getrokken moeten worden. Ook het verzwaren van wijktransformatoren bleek heel erg duur. Na een aantal incidenten in de ‘90ger jaren met geluidsoverlast en lekkende generatoren, worden alleen lekvrije en geluidarme generatoren voorgeschreven. Ook moeten de generatoren zoveel mogelijk op verharding staan. (In 1995 had Noorderzon nog één generator nodig, Nu (2017) zijn het er 7, met per generator een veel grotere capaciteit)

Generator met kwetsbare rubber slangen 1996

Wildplassen

Wildplassen kan, vooral wanneer het massaal op dezelfde plaatsen gebeurt en bij droog weer, schadelijk zijn voor bomen. Het aantal bezoekers van Noorderzon groeide enorm en daarmee het wildplassen. Al snel kwam daarmee de roep om voldoende en gratis toiletten. De gemeente stelt op een gegeven moment gratis toiletten verplicht, maar Noorderzon weigert hardnekkig daaraan te volden. Pas na jarenlange conflicten wordt dit uiteindelijk gerealiseerd.

Bijschrift bij toiletten 1999

Draadafzettingen

Na veel problemen met auto’s en vrachtwagens die velden kapotrijden worden draadafzettingen ook bij op- en afbouw om velden en bomen verplicht. Die voorkomen dat aan- en afvoerend verkeer velden en beplanting beschadigt.

Rijsporen 2000

Draadafzetting


bottom of page