top of page

Huidige situatie

In 2011 verschijnt een tweede versie van Feesten in Balans. Daarin is veel aandacht voor geluidhinder van grote manifestaties en in de binnenstad. Voor het plantsoen verandert er weinig.

In 2014 verschijnt de (huidige) nota 'Strategisch Evenementenbeleid'. introductie van locatieprofielen...

Dit onderdeel wordt nog aangevuld (red.)


bottom of page